lördag 26 maj 2007

Att hitta någon att prata med.

När det är sådär hemskt, när minnena kommer och livet inte går att stå ut med, så finns det saker som är väldigt mycket bättre än att dö. Att prata med någon. Söka hjälp. En psykolog eller terapeut kan vara räddaren i nöden. Den som hjälper en att ta sig från mörkerkaoset till ett fungerande liv.

Det är bara det där, att det kan vara lite svårt att veta var man hittar en människa att prata med. I alla fall om man inte har råd att gå privat. Hur gör man? Har du ett tips om hur man hittar en pratmänniska trots tom plånbok? Allmäna tips eller lokala tips, vilket som helst går bra. För kanske sitter det någon här och läser som bor i precis din stad. Vi lägger in tipsen efterhand.ALLMÄNA TIPS • Psykiatrin - I första hand är det psykiatrin som ska finnas till hands och hjälpa om man mår riktigt dåligt psykiskt. Det kan vara svårt att få en tid direkt, och speciellt en långvarig samtalskontakt kan det vara lång väntetid för att få. Det finns dock fördelar med detta alternativ. Dels är psykiatrin en del av den offentliga vården, och det gör att du aldrig behöver betala mer än 900 på ett helt år. (Då ingår alla läkarbesök, samtal och andra kontakter inopm både psykiatrisk och somatisk vård. Kostnader för att vara inlagd ingår inte i de 900.) Dels kan man få en helhetlig vård, med en läkare, en terapeut, och kanske någon mer, som samarbetar för att du ska få bästa vården. Det kan vara en fördel att de hänger ihop och pratar med varandra. Och sist men inte minst så är ju de som jobbar inom psykiatrin utbildade just inom psykiatri, och det är där de har sin erfarenhet. De ska ha kunskaper, kunna förstå och kunna ge hjälp tex om du har dissociativa drag eller hallucinationer. Som överlevare har man ofta kopplat på de allra starkaste psykiska försvaren, och om man går till en mer "allmän" stödsamtalskontakt (tex skolkurator) är det inte säkert att de har kunskap nog i den sortens problematik.

  Om du vill ta kontakt med psykiatrin så ring närmaste mottagning och beskriv dina problem (bara kortfattat) och säg att du skulle vilja ha någon att prata med. Förmodligen kallar de dig då till ett utredningssamtal för att se vad du har för behov. Allt kan ta lite tid, och som sagt, speciellt för samtalsterapi kan det var lång väntetid. Ofta kan man få stödsamtal hos en sjuksköterska (eller liknande) till en början, och medan man väntar på terapi, så man slipper vara helt ensam.

  Är det total kris så åk till psykakut. Dels kan du få hjälp i det akuta där, och dels kommer de skynda på väntetiderna för dig på öppenvården om du anses vara i akut behov.

 • Studenthälsan - Om du studerar på högskola/universitet brukar det finnas något som heter Studenthälsan och som är till för att studenter ska få hjälp med sina problem. Vad de erbjuder för hjälp ser nog lite olika ut på olika håll, men någon form av samtalskontakt med kurator eller psykolog går det att få där. Det brukar vara inriktat på kortare perioder av samtalsstöd, men det kan vara ett bra sätt att slippa vara ensam när det är som allra hemskast, och de kan också hjälpa till att slussa dig vidare till någon där du kan få hjälp för en längre tid.
 • Skolkurator - Om du pluggar på grund-, gymnasie-, eller folkhögskola så finns det ofta en skolkurator du kan söka hjälp hos.
 • Privata psykologer/terapeuter som är anslutna till landstinget - På många håll finns det privata vårdgivare som slutit avtal med landstinget. De är kvalitetsmässigt godkända och har samma högkostnadsskydd som om du får vård psykiatrin eller den allmäna somatiska vården, dvs du behöver aldrig betala mer än 900. Ibland har de privata terapeuterna en specialinriktning, men ibland är de "helt vanliga" psykoterapeuter eller psykologer. Kolla upp vad som finns i ditt landsting och ring aktuell terapeut och kolla hur det funkar just där. Det kan nog variera väldigt med hur långa väntetiderna är, och om man måste ha remiss eller inte för att få den vården. Men har du lite flyt kan du handplocka en terapeut som verkar bra, få tid hos henne eller honom inom en snar framtid, och inte behöva betala mer än 900 hur mycket du än behöver prata på ett helt år. Kan vara värt att kolla upp.
  (Se även info under lokala tips)
 • Terapeututbildningar - De som utbildar sig till psykolger eller terapeuter behöver människor att träna samtal på inom ramen för sin utbildning. Personen man får ha samtal med om man blir en patient inom en utbildning har inte mycket erfarenhet. Samtalen brukar filmas och terapeut-studenten har handledning och stöd för att kunna vara trygg för dig. Man kan ha otur och hamna hos någon som är otrygg och inte klarar av att ge något stöd, men man kan också ha tur och hamna hos en lyhörd och bra person. Kanske inte rätt ställe om du har stora problem och behöver mycket hjälp och mycket trygghet. Samtalen är billiga, man brukar få betala runt en hundralapp.
  (se även under lokala tips)
 • HOPP och RSCI - Organisationer för människor som varit utsatta för sexuella övergrepp. Har bland annat stödgrupper. Det kan vara en bra hjälp att möta andra som varit med om liknande saker, och att få dela sina upplevelser med varandra i ett tryggt sammanhang. Se vidare info på deras hemsidor.
  http://www.hopp.org/
  http://www.rsci.nu/
 • Kvinnojourer
  Kvinnojourerna är till för kvinnor som är utsatta för våld och övergrepp, och de har stor vana att möta människor som är i denna situationen. På många håll i landet finns det lokala kvinnojourer, men även om det inte finns det kan du alltid kontakta dem för råd och stöd. Det finns två olika organisationer för kvinnojourer.
  http://www.kvinnojour.com/
  http://www.roks.se/
 • Systerjouren Somaya
  Driver kvinno- och tjejjour. De som arbetar där har muslimsk bakgrund och det går att ha kontakten på andra språk än svenska.
  http://www.somaya.se/
 • Killfrågor.se - En pratkompis på nätet för killar mellan 10-18 år. Pratkompisarna är vuxna män och kvinnor som är utbildade för att förstå hur killar har det. Du behöver inte berätta vem du är eller var du bor. Det viktiga är att du ska känna dig trygg och kunna vara dig själv.

 • Föreningen storasyster.  Föreningen Storasyster är en ideell förrening som vänder sig till dig som utsatts för sexuella övergrepp. Vi erbjuder stöd av personal som själva blivit sexuellt utnyttjade. Vill du prata med någon som verkligen förstår. Verksamheten erbjuder bland annat stödsamtal, stödgrupper, gruppaktiviteter, kontaktmannaskap, stöd vid kontakt med myndigheter samt mail- och chattjour kontakt@foreningenstorasyster.se  
 • Terrafem
  Organisation mot mäns våld mot kvinnor. Information och telefonjour på många olika språk.
  http://www.terrafem.org/
 • Brottsofferjouren
  Hjälper till med kunskaper om tex hur anmälan, rättegångar o dyl fungerar, men också genom att ha tid att lyssna och hjälpa till att formulera vad som hänt.
  http://www.boj.se/
 • Svenska kyrkanI alla Svenska Kyrkans församlingar finns det människor du kan få samtal hos. Du behöver inte vara troende för att söka dig dit. Både präster och diakoni-personal har själavård bland sina samtalsuppgifter. Själavård är samma sak som samtalsstöd. De som jobbar inom kyrkan har ofta stor erfarenhet av att möta och stödja människor i kris. Prästerna har absolut tystnadsplikt, dvs en präst får inte lov att säga någonting till någon överhuvudtaget, vad du än berättar. Det kan vara en trygghet att veta att det som sägs stannar i rummet, fullt ut.
  Många som jobbar inom diakonin är socionomer i grunden, dvs att de i grunden har samma utbildning som de som jobbar som kuratorer på olika håll. På en del ställen finns det även psykologer man kan prata med.

  Det är lätt att få tid hos en präst eller diakon snabbt, ofta samma vecka. På många håll finns det även tider när en präst finns i kyrkan så man bara kan gå dit utan att ha bokat innan. Samtalen är gratis. För det mesta är det upplagt så att man kan få samtal under en begränsad tidsperiod. Många olika varianter förekommer dock, så kolla upp hur det ser ut där du bor. Om församlingen du tillhör geografiskt verkar jobbig och hemsk, men det finns en på andra sidan stan som verkar bra, så gå dit istället. Du är inte bunden till att söka hjälp i din egen församling. Bör kanske också sägas att Svenska Kyrkan är en stor organisation som innehåller människor med väldigt olika åsikter och människosyn. Så är det såklart inom psykiatrin med, men inom kyrkan finns det större utrymme för att det tar sig uttryck i samtalet (på gott och ont).

 • StudentprästernaVid de flesta universitet finns det studentpräster. Det är en ekumenisk tjänst med präster och pastorer som jobbar för att hjälpa studenter. Ofta har de större erfarenhet av samtal med mer terapeutisk karaktär än präster i församlingar. Även hos dem råder total tystnadsplikt.

 • Andra samfundInom de flesta religioner och samfund så finns det en stark tradition av lyssnande eller själavård. Vi som gjort denna blogg har inte nog med kunskap för att kunna informera om hur det är upplagt eller hur man söker hjälp. Om du som läser vet bättre än oss får du gärna höra av dig och förklara, tills vidare vill jag bara säga att möjligheten nog finns. Om det finns en religiös kontext där du känner dig trygg så finns det sannolikt människor där som kan ge dig samtalsstöd.

 • En hjälpande hand - 

  En hjälpande hand i Sverige är en privat verksamhet som står för medmänsklig värme och omtanke, förståelse och ett genuint engagemang. Detta lägger grunden till känslomässig läkning, nya insikter och personlig utveckling.

   

  En hjälpande hand i Sverige erbjuder dig professionell hjälp:

  • Psykosociala samtal med inriktning på behandling och bearbetning
  • Rådgivning och stödjande samtal
  • Enskilt, par, föräldrar/barn, och syskon
  • Psykosociala samtal och boende
  • Jourtelefon
  • Handledning av personal som arbetar med barn som varit eller är utsatta för sexuella övergrepp
  • Medling vid skilsmässa
  • Medling vid brott 
  • Anonymitet en självklarhet
  Mer information:  http://www.enhjalpandehand.com/


LOKALA TIPS
 • Privata terapeuter, Region Skåne På den här adressen hittar du en förteckning över de privata psykologer och terapeuter som är anslutna till Region Skåne.
  http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=1980
 • Grupp Emilia, MalmöFör dig som är 13-25 år och varit utsatt för sexuella övergrepp av någon som stått dig nära. Det finns telefonsvarare och mailadress. Individuella och gruppsamtal. Gratis om man bor i Malmö, man kan få hjälpen om man bor i annan kommun med, men då måste man söka genom socialtjänsten.
  http://www.malmo.se/individfamilj/stodforkvinnor/gruppemilia
 • HOPP SkåneVet att självhjälpsgrupperna är igång, i övrigt är det svårt att veta eftersom hemsidan är lite halvt uppdaterad bara. Kolla själv med dem om du är intresserad av deras hjälp.
  http://www.hoppskane.se/
 • Psykologiska institutionen i LundUtbildar psykologer och man kan få samtal hos en psykolog-studerande.
  http://www.psychology.lu.se/mottagning/
 • Vuxenpsykiatriska mottagningen i Östersund
  Har sedan 1993 specialinriktad behandlingsverksamhet för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp under uppväxten. Individualpsykoterai, gruppterapi, parsamtal, konfrontation med förövare och ursprungsfamilj. Psykiatriska mottagningen Östersunds sjukhus Fältjägargränd 6 831 83 ÖSTERSUND Tel: 063-15 30 00
 • Kris- och traumacentrum i Stockholm
  Är inte bara för tortyrskadade, utan behandlar även människor som lider av PTSD och dissociationsproblem pga sexuella övergrepp.
  http://www.krisochtraumacentrum.se/
 • HOPP region Stockholm
  Föreningen för sexuellt utnyttjade män och kvinnor. Vänder sig till män och kvinnor. Erbjuder 12-veckorsprogram/utbildning med fortsättning i stödgrupp. Enskilda samtal, aktivitetskvällar. Även grupper med bild, drama och sång. hemsida: http://www.hopp.org/ HOPP region Stockholm - Föreningen För Sexuellt Utnyttjade Män/kvinnor, Folkungagatan 90 116 22 STOCKHOLM Tel: 08-641 86 38

 • Järva Ungdomsmottagning, Stockholm
Järva ungdomsmottagning anordnar samtalsgrupper med fokus på sex mot sin vilja.


För att kunna delta i Järva Ungdomsmottagnings samtalsgrupper gäller följande:
 •    Du ska ha varit med om sex mot din vilja, någon form av sexuellt tvång eller sexuellt övergrepp.
 •   Det bör ha gått en tid sen övergreppet/en – har övergreppet precis hänt är det bättre att börja med enskilda samtal.
 •    Du ska vara mellan 15-23 år.
 •    Du är välkommen om Du bor Stockholms län.


     Ring eller maila till Järva Ungdomsmottagning!
Telefon: 08-508 01 540 – tala in ett meddelande så ringer vi upp!

Om du inte vill samtala om dina våldserfarenheter i grupp - så kan du alltid få enskilda samtal.

Tveka inte – hör av Dig!


 • Vasa PBU i Stockholm
Vänder sig till sexuellt utnyttjade flickor och pojkar t.o.m. 17 års ålder, samt till deras familjer. Kristerapi för familjer och individuella samtal. Gruppterapi för tonårsflickor och mammor samt i mån av behov och resurser även andra grupper. Ger konsultation till enskilda personer, PBU, socialtjänst eller andra samarbetspartners. Upptagningsområde är hela Stockholms län. Vasa PUB Besöksadress: Grindhuset (Rosenlund vid Ringvägen 69) Postadress: Tideliusgatan 22 118 69 STOCKHOLM Tel: 08-690 56 10 Fax: 08-690 56 16
 • Pojkmottagningen vid Rädda Barnen i Stockholm
  Vänder sig till pojkar som utsatts för sexuella övergrepp i eller utanför familjen, samt till pojkar som utnyttjat andra barn sexuellt. Även familjer och syskon samt i vissa fall flickor som utnyttjats sexuellt. Rädda Barnens Pojkmottagning Besöksadress: Torsgatan 4 Postadress: 107 88 STOCKHOLM Tel: 08-698 90 04 Fax: 08-698 90 16

 • ASTA-teamet i Umeå
  är ett öppenvårdsteam inom psykiatriska kliniken. Målgrupp är kvinnor och män, fyllda 18 år och äldre, och som har psykiatriska symtom förknippade med sexuella övergrepp i barndom och/eller vuxen ålder. De som söker hjälp skall ha egna minnen av de sexuella övergreppen och vara motiverade att bearbeta övergreppen och dess konsekvenser. Verksamhetens syfte är att erbjuda behandling och bidra till ökad kunskap och bättre samarbete kring målgruppen i och utanför psykiatrin/sjukvården. Teamet erbjuder behandling enskilt och/eller i grupp. Behandlingen i ASTA-teamet kan även vara ett komplement till annan behandling i eller utanför psykiatrin. Telefon: 090-7856567
 • Rikskvinnocentrum i Uppsala
  Öppet dygnet runt. Krishjälp, stöd och behandling för misshandlade och/eller sexuellt utnyttjade kvinnor. Rikskvinnocentrum Kvinnokliniken, ingång 95/96 Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Jourtel: 018-611 40 00
 • FIN - Föreningen mot incest i Norrköping
  Stödförening för incestutsatta och deras närstående. "Basen i verksamheten är samtalsgrupper för kvinnor och män över 18 år med en medveten erfarenhet av sexuella övergrepp. I ett hälsopedagogiskt perspektiv kan personen lära sig att omformulera sin livshistoria och träna bristande sociala färdigheter. "FIN - Föreningen mot incest Dalsgatan 3 602 32 NORRKÖPING Tel/fax: 011-23 89 91
 • Bup Elefanten i Linköping
  För barn och ungdomar utsatta för sexuella övergrepp.
  http://www.lio.se/templates/Page.aspx?id=4936

 • Stödcentrum Humlegården i Göteborg-
  Stödcentrum Humlegården är beläget i Göteborg och vår verksamhet riktar sig till kvinnor över 18 år. Basen för vårt arbete är stödgrupper. I stödgrupperna får vi möjlighet att bryta tystnaden kring våra erfarenheter och stärka våra verktyg för självhjälp genom att möta andra kvinnor som har blivit utsatta för sexuella övergrepp.
  Om du har frågor om föreningen, om du vill prata med någon eller vill bli medlem är du välkommen att e-posta oss på kontakt@stodcentrumhumlegarden.se.
http://www.stodcentrumhumlegarden.se/3 kommentarer:

 1. Aldrig jag skulle rekommendera HOPP, jag vet inte hur många vi är som har hemska erfarenheter av dom!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Samma här tyvärr. De gjorde mig illa istället för tvärtom.

   Radera
 2. Vi tar gärna emot tips eller tankar om det vi tipsar om här på Överlevare.
  Vi tar däremot inte ansvar för hur eller var enskilda individer väljer att söka hjälp. Vi uppmuntrar dock till eftertanke och försiktighet i alla kontakter IRL.

  Värme
  Lotta, Överlevare

  SvaraRadera