måndag 18 november 2013

Förfrågan om deltagande.Överlevare fick ett mail med en förfrågan om att förmedla nedanstående förfrågan om att delta i en undersökning om medling. Läs informationen noga och ta kontakt med brevförfattaren om ni undrar något eller vill delta i undersökningen. Om ni vill så sprid denna förfrågan eller länka till Överlevare via era egna bloggar och hemsidor.

Överlevare kan inte ta ansvar för de kontakter som tas IRL. 

Värme

/Lotta, ÖverlevareHej.

Jag vill börja med att skriva att ni gör ett gott arbete med att driva bloggen, ju fler mötesplatser det finns för människor som blivit sexuellt utnyttjade desto bättre. Det är enormt viktigt att bryta tystnaden.
Jag heter Lisa-Marie och studerar vid Göteborgs universitet och jag skulle vilja berätta lite om ett projekt jag håller på med tillsammans med min medförfattare Hannes Edström. Vi är studenter vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Vi arbetar just nu på vår kandidatuppsats och vi vill titta närmre på vad kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp har för åsikter, tankar och känslor när det handlar om medling.Medling är en reparativ rättvisemetod och bygger på idén att den som blivit utsatt för ett brott skall ha möjlighet att möta sin gärningsman och därigenom få upprättelse, och kunna  gå vidare. Denna metod används i dagsläget inte vid just sexuella övergrepp (i Sverige) men däremot inom andra typer av brott.
I Danmark däremot har metoden använts sedan början på 2000-talet och har enligt de kvinnor som deltagit haft positivt resultat, bidragit till att sitt stärka det egna jaget och kunna bearbeta sitt trauma och läka. Ibland innebär medlingen direkt kontakt med den som utsatt en för brottet, ibland sker kontakten via brev. Premissen är att all interaktion som sker också sker på den utsattas villkor. Medling används i Danmark utan att brottet behöver vara anmält, det måste alltså inte föregås av någon slags juridisk process. Medling kan ske utanför det rättsliga systemet. 
De danska kvinnor som deltagit i medling har själva varit med och dryftat vad  syftet med alltihop är.  Nedan listar  jag de saker som de menar kan uppnås/har uppnåtts genom medling:
Att stilla frågor och få svar
Att berätta sin historia och få den bekräftad
Att höra männen ta ansvar
Att berätta om konsekvenserna
Att få lufta sina känslor
Att säkerställa att det inte händer igen
Att sätta punkt och gå vidare i livet

Innan medling görs är det viktigt att reflektera över följande:
Är detta en god idé?
Vad önskar parterna att uppnå?
Vilket stöd är användbart? (Madsen 2005)
Viktigt att bära med sig är att syftet är inte att komma överens eller för den del förlåta utan att få göra sin röst hörd, att låta den som utsatt en veta vilken skada han (eller hon) åsamkat.

Medlingens byggstenar:
transformera konfliktinteraktion
återupprätta individers värde och styrka (empowement)
Väcka erkännande,förståelse eller empati för situationen eller den andres åsikter (recognition)

I Danmark och även Nya Zeeland används medling vid sexualbrott och visar på goda resultat.
Det jag och Hannes vill undersöka är om kvinnor i Sverige tycker samma sak. Som ni säkert förstått  lägger vi störst vikt på kvinnors upplevelser och erfarenheter då vi har begränsat med tid så måste vi dessvärre avgränsa oss. Av etiska skäl riktar vi oss till kvinnor som i dagsläget är över 18  (ålder när övergrepp skedde spelar ingen roll bara personerna är 18 eller äldre nu). Vi hoppas på kunna hjälpa till och lyfta kvinnors röster och vara med och påverka hur efterarbetet ser ut efter att ha blivit utsatt. Hitta lösningar på hur en kan gå vidare och återuppbygga sig själv. Allas upplevelser av ett övergrepp är högst personliga och individuella, men vi tror också att kvinnor kan känna igen sig i varandras berättelser. Vad vi hoppas på är att ni skulle vilja prata med oss eller hjälpa oss genom att förmedla kvinnor som vill tala med oss (eller enbart mig i det fall det känns obehagligt med en man) och berätta vad ni tycker och tror om medling.  Vad för känslor som väcks inför ett potentiellt möte med gärningsmannen. Era berättelser är viktiga för oss och vi hoppas att ni vill och orkar hjälpa oss. Kanske har ni bara frågor om vad medlingen egentligen är- det kan vi också prata om. Er anonymitet säkras- ni behöver inte tala om era namn om ni inte vill, all information kommer att förvaras säkert och ett eventuellt samarbete kan avslutas med direkt verkan om ni önskar dra er ur.
Vi frågor varmt välkomna att kontakta mig på tel 0730-816697 eller självklart på mailen.
Vi hoppas på ert deltagande,
Varma hälsningar Lisa-Marie

Bifogar vår handledare tillika studierektors kontaktuppgifter i det fall ni vill kolla upp att vi har goda avsikter Oskar Engdahl heter han, klicka på länken:

2 kommentarer:

 1. Jag undrar om vi på Suspiciobloggen får kopiera det här inlägget?
  Med vänlig hälsning
  Kim
  http://suspicio.wordpress.com/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det går alldeles utmärkt.

   L, Överlevare

   Radera